Konzultace a školení

Celní, daňové a právní předpisy EU, Ruské federace a Číny jsou v procesu neustálých změn a úprav, proto zaměstnanci naší společnosti pravidelně sledují veškeré zásahy do norem týkajících se zahraničního obchodu a rovněž absolvují stáže v zahraničí. Odborníci společnosti Komline jsou schopni odpovědět Vám na všechny dotazy ohledně:

  • celních předpisů a základních aspektů zahraničního obchodu;
  • detailů celních formalit a specifik klasifikace nákladů s ohledem na mezinárodní celní nomenklaturu zboží pro zahraniční obchod;
  • vyřízení smlouvy o zahraničním obchodování a její uzavření mezi účastníky transakce;
  • organizace optimálních schémat mezinárodní přepravy;
  • finančních výpočtů cla a dalších poplatků;
  • daňových předpisů, účetní evidence zahraničního obchodu a optimalizace zahraničně-obchodních nákladů;
  • certifikace zboží, vyřízení povolení pro dovoz a vývoz zboží;
  • pojištění přepravovaných nákladů;
  • záručních podmínek a reklamačního procesu;
  • celní statistiky vývozu a dovozu zboží do/z Ruské federace.

Poskytneme Vám kompletní poradenství v souladu s předmětem Vašeho podnikání a s přihlédnutím ke všem specifikům uvažované transakce. Při konzultacích vycházíme z vlastních zkušeností a odpovídajících právních předpisů. Uskutečníme rovněž audit Vaší zahraničně obchodní činnosti a poskytnuté dokumentace. V případě potřeby jsme připraveni zastupovat naše klienty před příslušnými státními a komerčními organizacemi, uzavírat smlouvy a realizovat zahraniční transakce jménem klienta i zcela samostatně.

V případě, že máte v plánu vytvořit ve Vaší společnosti vlastní oddělení zahraničního obchodu či se na vlastní pěst pustit do mezinárodních transakcí, naše společnost nabízí školení personálu a pomoc s prvními krůčky samostatné práce.