Dovoz a vývoz

Společnost Komline Vám nabízí komplexní zajištění zahraničního obchodu v České republice a vyřízení celních formalit pro importované i exportované zboží. Níže uvádíme částečný přehled našich služeb, které Vám jsou k dispozici:

 • Poradenství v oblasti zahraničního obchodu;
 • Vyhledávání optimálních a spolehlivých dodavatelů z Evropy, Ruska a Číny;
 • Zajištění jednání s dodavatelem, dohodnutí podmínek obchodu;
 • Sestavení a audit smluv pro zahraniční obchod s dodavatelem a dalšími účastníky zahraničně-obchodních transakcí;
 • Výpočet a optimalizace celních poplatků;
 • Vedení účetnictví při zahraničním obchodu;
 • Registrace společnosti klienta coby účastníka zahraničního obchodu na celním úřadě EU (Česká republika);
 • Vyhledání celního brokera a určení kódu zboží dle nomenklatury zahraničního obchodu;
 • Překlady a příprava dokumentace k vyřízení nákladního listu;
 • Vyřízení a obdržení certifikátu o původu zboží;
 • Získání povolení pro dovoz a vývoz zboží;
 • Vyhledání dopravní společnosti a organizace přepravy zboží;
 • Konsolidace zboží od většího počtu dodavatelů v jednom skladu;
 • Vyhledání pojišťovací společnosti a vyřízení pojistky na zboží;
 • Kontrola při provádění celních procedur;
 • Umístění zboží do celních a dočasných skladů;
 • Vyplnění TIR CARNET, CMR a dalších přepravních dokumentů;
 • Poskystnutí informací o celní statistice vývozu a dovozu zboží z Ruské federace.

Kompletní zajištění zahraničního obchodu je žádanou službou pro mnoho firem, dávajících přednost outsourcingu. V největší míře se outsourcing či vnější vedení zahraničního obchodu týká následujících společností:

 • nedávno založených firem či společností nemajících s oblastí zahraničního obchodu zkušenosti;
 • společností, které nemají vlastní zaměstnance zabývající se zahraničním obchodem;
 • nepravidelného či jednorázového dovozu a vývozu zboží;
 • společností, které se přednostně soustřeďují na hlavním oboru činnosti;
 • firem optimalizujících své náklady, rizika a zodpovědnost.

V rámci komplexního zajištění zahraničního obchodu má klient možnost provádět dovoz a vývoz pod svým jménem, tj. uzavřít přímou smlouvu s dodavatelem/kupujícím a vystupovat jako přímý dovozce/vývozce. V případě, že si klient z jakýchkoliv příčin nepřeje být veden jako přímý dovozce/vývozce zboží, můžeme mu nabídnout naše kompletní služby pod hlavičkou společnosti Komline coby provozovatele tohoto importu či exportu.

Naše společnost je připravena poskytnout profesionální a kompletní balík služeb spojených s dovozem a vývozem zboží z EU, Ruska a Číny.

Pokud Vaše společnost plánuje či již provozuje import zboží z EU a Ruské federace, nabízíme Vám využít naši službu s názvem Váš agent při nákupech v EU.