O společnosti

Naše společnost byla založena v roce 2009. Volba České republiky při hledání sídla podnikání je podmíněna tím, že tato země leží ve středu Evropy, kde se koncentrují veškeré obchodní toky mezi Evropou a Asií. Česká republika má stabilní ekonomické prostředí, moderní technologie a infrastrukturu, ceny mnoha služeb jsou zde ovšem nižší než v Západní Evropě. Objem dovozu a vývozu, jakož i nákladů přepravovaných přes tuto zemi, se neustále zvyšuje, a proto je poptávka služeb, poskytovaných v oblasti zahraničního obchodu, stále rozsáhlejší.
V roce 2012 jsme se stali členem Hospodářské komory České republiky (http://www.komora.cz) a to je dalším důkazem naší poctivosti, spolehlivosti a odpovědnosti.
  logo-clena-cz-bar

  Naše aktivity

  • Zprostředkovatelské služby společnostem z EU, Ruska a Číny
  • Dovoz a vývoz zboží z EU, Ruska a Číny
  • Celní a logistické služby
  • Poradenství a školení v oblasti zahraničního obchodu
  • Účtování dovozu a vývozu

  Naši zaměstnanci

  • Absolvovali odbornou přípravu v oblasti zahraničního obchodu, mezinárodního managementu, celnictví, firemního práva a účetnictví, a to v Rusku i EU
  • Působí v oblasti zahraničního obchodu od roku 2005
  • Absolvovali četná úspěšná jednání s nadnárodními a národními společnostmi z Evropy a Asie

  Naše zkušenosti

  • Dodávky širokého sortimentu nejrůznějšího zboží (chemie, kovy, sklo, polyetylén, elektrospotřebiče, hygienické potřeby a další)
  • Vývoz zboží z různých zemí (Česko, Německo, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rusko, Čína, Koreje a jiné)
  • Dodání zboží nejrůznějšími způsoby a druhy dopravy (letecká, železniční, lodní, automobilová a multimodální doprava)
  • Účast v organizaci výroby elektrospotřebičů v Čině

  Naše přednosti

  • Nabízíme svým klientům odborné a kompletní služby spojené s dovozem a vývozem zboží z EU, Ruska a Číny
  • Provádíme kompletní zajištění řešení týkajících se vyhledávání zboží a jeho dodavatelů, výběru optimální logistiky a celního odbavování zboží
  • Jsme schopni samostatně zajistit veškeré podklady od dodavatele zboží, jakož i obstarat povolení státních orgánů k dovozu / vývozu zboží, provést celní odbavení nákladu v EU, Rusku a Číně a přepravit náklad, který prošel celním odbavením, na Vámi určené místo
  • Poskytujeme klientovi informační podporu, spočívající zejména v předávání úplných informací o podmínkách dovozu a vývozu zájmového zboží s předběžným výpočtem nákladů na všechny služby
  • V oblasti logistiky rozvíjíme stálou spolupráci s dopravními a spedičními společnostmi, což nám umožňuje optimalizovat náklady na dopravu, zkrátit termín dodání zboží a snížit rizika spojená s přepravou nákladu
  • Spolupracujeme se spolehlivými partnery z oblasti zahraničního obchodu, vyzkoušenými mnohaletou vzájemnou spoluprací