Certifikáty

Certifikace zboží je jedním z prostředků netarifní regulace zahraničně obchodní činnosti. Zboží dovážené na území Ruské federace musí odpovídat technickým, farmakologickým, sanitárním, veterinárním a ekologickým normám a požadavkům stanoveným v RF. Certifikace zboží je prováděna za účelem zamezení dovozu na území států výrobků, které by mohly ohrozit bezpečnost státu, život či zdraví obyvatel, přírodní prostředí, jakož i život či zdraví zvířat a rostlin.

Společnost Komline Vám může poskytnout součinnost a spolupráci při získávání následujících druhů povolení, nezbytných pro import Vašeho zboží do Ruska:

  • sanitárních a hygienických potvrzení;
  • certifikátu odpovídajícího GOST R (státnímu standardu);
  • prohlášení o shodě;
  • zamítavého stanoviska Všesvazového vědecko-výzkumného institutu standardizace;
  • certifikátu o požární bezpečnosti;
  • osvědčení o státní registraci (v rámci norem Euroasijského ekonomického společenství);
  • protokolů o fytosanitární kontrole;
  • veterinárních osvědčení;
  • protokolů o zkouškách a znaleckých posudcích;
  • odhadech Obchodní a Průmyslové komory.

Pravidelně vyřizujeme povolení pro společnosti dovozce i vývozce. Máme možnost získání potřebných certifikátů ve velmi krátkých lhůtách.